İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

4857 sayılı İş Kanunu  “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.” olarak tanımlamıştır. Kanunlar doğrultusunda müvekkilerimize ihtiyaç duydukları hukuki yardımı sağlamak için, işbirliği içinde çalışarak  tam ve eksiksiksiz hizmet veriyoruz.

Çınar  Hukuk Bürosu olarak  Danışmanlık ve Dava alanlarında eksiksiz hizmet vermekteyiz.

DANIŞMANLIK

  • Çeşitli konularda ek yasal yardım ve tavsiye sağlarız.
  • Şirketlere yasal çerçeve içinde hukuki danışmanlık hizmeti vererek şirketlerin insan kaynaklarının da sorunsuz olarak  işlemesini sağlarız.
  • İşçi-işveren arasındaki hizmet sözleşmesi kapsamında iş sözeşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde müvekkilimize yardımcı oluruz.
  • Türkiye'deki iş alanlarını ilgilendiren yasal gelişmeler konusunda müvekkilerimizi güncelleyerek birlikte yenilikleri takip ederiz.
  • Altişveren ve taşeron ilişkisi yönetimi, bu konudaki sözleşmelerin hazırlanması ve var olanların incelenmesi, muvazaa riskinin tespiti ve önlemlerin belirlenmesi.
  • İkale, uzlaşma ve arabuluculuk süreçlerinde uzman müzakereci olarak işverenin temsil edilmesi.
ÜST